Z mladimi,

za mlade

Mladinski svet Kamnik je na ravni upravne enote Kamnik ustanovljena organizacija v katero se združujejo prostovoljna društva, zveze društev in mladinskih organizacij političnih strank različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Kamnik.

Debela veronika

KUD Kufr

Kulkura

Mladi forum

Mlada Slovenija

Skavti – Mamutov steg

SDM

Swinging Kamnik

ŠKK

Taborniki – Rod bistriških Gamsov

Upravni odbor

Jaka Podjed

Generalni sekretar

Rok Novak

Predsednik

Nina Fortuna

Podpredsednica

Janja Šlebir

Članica UO

Close Menu