Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Zapisnik 3. redne seje
Vpisano: 18.10.2014 ob 16:01

                 Skrajšan zapisnik 3. redne seje članstva MSKA

29.9.2014 ob 18:00, MC Kotlovnica Kamnik

 

Prisotni:

Primož Jeras, RBG Kamnik

Žiga Zore, ŠKK

Žiga Železnik, ŠD Debela Veronika

Gašper Poljanšek, RBG Kamnik

Miha Klobčar, ZSKSS Kamnik

Samo Surina, Kulkura

Tomaž Žabjek, Kulkura

Rok Novak

Leon Anžel, ZSKSS Kamnik

Taja Brinovec, RBG Kamnik

Lenart Grkman, Kufr

Špela Vrhovnik, ŠKK

 

Dnevni red:

 

1.            Sprejem dnevnega reda

2.            Mestovanje 2014

3.            Pogovor o Strategiji za mlade v Kamniku 2014-2018

4.            Razno

 

Sejo je otvoril Gašper Poljanšek, predsednik Mladinskega sveta Kamnik (v nadaljevanju: MSKA). Za zapisnikarja je bila predlagana Špela Vrhovnik, za overovitelja pa Lenart Grkman. Predlagani so bili sprejeti soglasno.

 

 

1.  Sprejem dnevnega reda

 

K točki 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
 

2. Mestovanje 2014

 

S strani predsednika MSKA, Gašperja Poljanška, je bila predlagana izvedba projekta Mestovanje 2014, ki bo potekalo dva dni in sicer 26. ter 27. 12. 2014 v Kamniku (v rovu).

 

Društvom je bil predstavljen koncept in okviren program. Vsem društvom je ponujena možnost, da se na dogodku predstavijo z aktivnostmi ter z razstavo slik.

 

Osnutek Mestovanja:

 

1.    26.12. à od 19.00 naprej

20.00 Otvoritev galerije:

·         Prvi del: MSKA se predstavi

·         Drugi del: društva se predstavijo

·         Tretji del: mladi umetniki se predstavijo (Kamničani)

Ø  V rovu lahko vsako društvo predstavi svoje delo (portfolio).

2.    27.12. à od 17.00 naprej

·         Kamniški bandi zunaj do 22.00, potem se dogajanje preseli v rov (DJ do 24.00)

·         Med menjavo glasbenih skupin bi vključili Stand up (cca 15 min)

Predvidevamo, da bo program sestavljen do konca oktobra, konec novembra začnemo zadevo oglaševati. Predlog je bil, da bi imeli tematsko obarvano modno revijo stare smučarske opreme in razstavo le te.

 

Kulkura in Lenart Grkman bodo izdelali tudi promocijski video.

 

K točki 2: Mestovanje 2014 je bilo soglasno sprejeto.

 

 

3. Pogovor o Strategiji za mlade v Kamniku 2014-2018

 

Predlagana je bila strategija za mlade in sicer na temo zaposlovanja. Z društvi smo prišli do zaključka, da je zadeva izvedljiva, s pravo strategijo, ki jo je potrebno še razdelati.

Koncept strategije:

Ø  Pridobitev podjetij, ki bi zaposlili mlade

Ø  Mladi, brezposelni Kamničani, ki bodo ustrezali pogojem izdanega razpisa, bi dobili zaposlitev za določen čas

Ø  Podjetjem ne bi bilo potrebno plačevati prispevkov, saj bi le te kril MSKA

Ø  Sodelovali bi tudi z ZZZS

 

4. Razno: /


 

Seja se je zaključila ob 19:20.

 

 



Vnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com