Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Zapisnik volilne seje 2013
Vpisano: 19.11.2013 ob 07:58

Skrajšan zapisnik seje članstva MSKA
18.11.2013 ob 18:00, MC Kotlovnica Kamnik
 
Prisotni:
Primož Jeras, RBG Kamnik
Žiga Zore, ŠKK
Živa Matičič, ŠKK
Mark Babnik, RBG Kamnik
Rok Novak, MF SD Kamnik
Miha Divjak, MF SD Kamnik
Aleksander Prelec Matjan, PS
Zoran Bosančič, PS
Jure Ftičar, ŠD Debela Veronika
Žiga Železnik, ŠD Debela Veronika
Gašper Poljanšek, RBG Kamnik
Andrej Podbevšek, The Rock
Leon Anžel, ZSKSS Kamnik 1
Urška Pevec, ZSKSS Kamnik 1
Miha Klobčar, ZSKSS Kamnik 1
Meta Motnikar, ZSKSS Kamnik 1
 
Dnevni red:
 
1.  Sprejem dnevnega reda
2.  Izvolitev delovnega predsedstva
3.  Izbris neaktivnih organizacij članic
4.  Potrditev novih organizacij članic
5.  Volitve in imenovanja
6.  Zaključni račun in pregled dela MSKA v letu 2013
7.  Razno
 
Sejo je otvoril Primož Jeras, dosedanji generalni sekretar Mladinskega sveta Kamnik (v nadaljevanju: MSKA).
Ugotovil je sklepčnost seje članstva, ker je bilo prisotnih vsaj polovica trenutnih članic – pet od desetih.
 
 
1.  Sprejem dnevnega reda
 
K točki 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 
2. točka: Izvolitev delovnega predsedstva
Primož Jeras je za delovno predsedstvo predlagal naslednje kandidate:
predsednik: Primož Jeras
zapisnikar: Žiga Železnik
overovitelj zapisnika: Miha Klobčar
 
K točki 2: Delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto.

 
3. točka: Izbris neaktivnih organizacij članic
 
SKLEP 1: Zbor članstva MSKA s seznama članic izbriše »Športno društvo The Rock«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
 
SKLEP 2: Zbor članstva MSKA s seznama članic izbriše »Zares aktivni«.
Sklep je bil sprejet soglasno.
 
 
4. točka: Potrditev novih organizacij članic
 
Po ustaljeni praksi nove članice potrjuje upravni odbor (v nadaljevanju UO), ki zaradi trenutne neaktivnosti tega ne more storiti. MSKA priznava zbor članstva kot najvišji organ, zato lahko po tolmačenju statuta novo članico sprejme brez UO.
 
SKLEP 3: Zaradi nesklepčnosti UO MSKA, zbor članstva, kot navišji organ, potrjuje novo organizacijo članico – Občinski odbor Prihodnost Slovenije Kamnik.
Sklep je bil sprejet soglasno.
 
 
5. točka: Volitve in imenovanja
 
Za volilno komisijo so bili predlagani naslednji kandidati:
Žiga Železnik (predsednik)
Žiga Zore (član)
Meta Motnikar (član)
 
K točki 5: Volilna komisija je bila sprejeta soglasno.
 
Kandidati so se predstavili zboru članstva.
 
Glasovanje je potekalo v tajnosti.
 
Po prvem krogu volitev nismo izglasovali kandidata za predsednika UO (dva kandidata) in članov disciplinske komisije (štirje kandidati).
Po drugem krogu volitev smo izglasovali kandidata za predsednika UO, med dvema članoma disciplinske komisije pa je bil ponovno izenačen rezultat.
 
Po predstavitvi rezultatov drugega kroga je Mark Babnik odstopil od kandidature in odstopil položaj v disciplinski komisiji protikandidatu.
 
Izglasovani kandidati po telesih:
 
PREDSEDNIK (zakoniti zastopnik): 
Gašper Poljanšek, Rod bistriških gamsov Kamnik
 
PODPREDSEDNIK:
Živa Matičič, Študentski klub Kamnik
 
GENERALNI SEKRETAR:
Jure Ftičar, ŠD Debela Veronka
 
ČLAN UPRAVNEGA ODBORA:
Aleksander Prelec Matjan, OO Prihodnost Slovenije Kamnik
 
ČLANI KOMISIJE ZA ČLANSTVA:
Urška Pevec, ZSKSS Kamnik 1
Luka Drolc, RBG Kamnik
Primož Pregl, ŠD Debela Veronika
 
ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
Miha Klobčar, ZSKSS Kamnik 1
Primož Jeras, RBG Kamnik
Eva Pečevnik, ŠKK
 
ČLANI DISCIPLINSKE KOMISIJE:
Rok Novak, MF SD Kamnik
Zoran Bosančič, OO PS Kamnik
Leon Anžel, ZSKSS Kamnik 1
 
Novemu vodstvu čestitamo in jim želimo uspešno delo!
 
 
6. točka: Zaključni račun in pregled dela MSKA v letu 2013
 
Primož Jeras je povedal da v letu 2013 dosedaj ni blo finančnih odhodkov ali prihodkov, je pa še nekaj neplačanih obveznosti (NUZS, izdelava bilanc, gostovanje spletne strani).
 
V letu 2013 je bila organizirana seja zbora članstva, dne 21.10. in današnja seja.
 
K točki 6: Zaključni račun in pregled dela MSKA v letu 2013 je bil sprejet soglasno.
 
 
7. točka: Razno
 
Več predstavnikov članic je izpostavilo nujnost prenove statuta MSKA.
 
Primož Jeras uredi poštni seznam (mailing listo) za boljšo komunikacijo med članicami. Izpostavil je tudi možnost odprtja poštnih predalov @mskamnik.si. Vsaka organizacija članica lahko zaprosi za poštni račun.
 
Primož Jeras je izpostavil tudi željo po organizaciji team-buildinga za predstavnike organizacij članic.


 
Seja se je zaključila ob 19:31.
 


Vnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com