Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Zapisnik zbora članstva iz 19.04.2004
Vpisano: 22.4.2004 ob 16:47

Zapisnik

Zbor članstva Mladinskega sveta Kamnik (MSKA), ki je bil v ponedeljek, 19.04.2004. ob 19.00 v Domu kulture v Kamniku.

Prisotni:

- Tomaž Pogačnik (predsednik MSKA in Študenski klub Kamnik)

- Mark Agovič (podpredsednik MSKA)

- Matjaž Jug (generalni sekretar MSKA)

- Uroš Kralj (član UO MSKA in Društvo aktivne kulture)

- Brigita Crljenič (Društvo aktivne mladine)

- Boštjan Košir (Mladi forum ZLSD)

- Špela Komac Sušnik (ZSKSS)

- Erika Klemenc (ZSKSS)

- Uroš Sili (Mladi liberalni demokrati)

- Aljoša Skubic (Mladi liberalni demokrati)

- Matej Tonin (Mlada Slovenija)

- Goran Završnik (Kulturno društvo Priden Možic)

Predsednik MSKA Tomaž Pogačnik je ugotovil sklepčnost. Za zapisnika je bil izglasovan Matjaž Jug, za overitelja zapisnika pa Brigita Crljenić.

Točke dnevnega reda:

1.) Predstavitev delovanja upravnega odbora za leto 2003

2.) Razno

K1. točka

Tomaž Pogačnik je predstavil delovanje upravnega odbora za leto 2003, še posebaj pa se je osredotočil na nakazila, katera je sprejel in izplačal upravni odbor MSKA v letu 2003. Tomaž zavrača trditve, da je UO nepremišljeno deloval z financami. Povedal je, da zbor članstva ni sprejel finančnega načrta za leto 2003, ker ga ni mogel, saj nismo imeli sredstev. Dogovorili pa smo se da bomo poskušali izpeljati, čim več projektov z minimalnimi sredstvi. To nam je tudi uspelo, saj smo izpeljali dva projekta z minimalnimi sredstvi. Zato ni bilo potrebno finančnega načrta za leto 2003. Tomaž Pogačnik je predstavil zapisnik UO iz 10.12.2003, ker so sklepi o izplačilu vodjem projektov in generalnega sekretarja. Zapisnik je bil vsem tudi poslan po elektronski pošti, kar je pritrdila tudi Špela Komac Sušnik. Tomaž Pogačnik je rekel, da je upravni odbor z denarjem deloval kot dober gospodar.

Tomaž Pogačnik je pojasnil in tudi odgovoril na vprašanje iz strani skavtov, zakaj njihov člani ni dobil nakazanih 10.000 sit, kot vodja projekta Betlehemska luč miru. Erika Klememc in Špela Sušnik odgovarjata, da je bil MSKA povabljen k sodelovanju. Kasneje so prireditev malo spremenili, saj vse članice niso bile zainteresirane za sodelovanje v Betlehemski lučki. Ideja projekta je bila, da naj bi vsaka članica na Malem gradu prevzela Betlehemsko lučko in je širila naprej. Brigita Crljenič opozori, da morajo biti projekti skupni na katerih lahko sodelujejo vse čalnice MSKA. Špela Komac Sušnik doda, da pa še vedno lahko ta projekt pripravlje MSKA.

Tomaž Pogačnik je dal na glasovanje končno bilanco stanja za leto 2003

ZA: 4

VZDRŽAN: 1

PROTI:1

Tomaž Pogačnik ugotovi, da je bila končna bilanca stanja za leto 2003 sprejeta.

K2. točka

Brigita Crljenić postavi vprašanje, ali je mogoče, da projekte katere so naredili udeleženci seminarja, postavi Mladinski svet Kamnik v plan za 2005. Na seminarju projektnega vodenje so udeleženci naredili tri projekte. Vsi se strinjajo, da bi bilo dobro, da se prvo projekte predstavi. Tako je Tomaž Pogačnik, dal nalogo Brigiti Crljenič, da na naslednjem zboru članstva predstavi projekte.

Brigita Crljenič predlaga, da naj Mladinski svet Kamnik začne izdajati nekakšni mladinski informator. Pove, da je imel DAM delavnice za novinarje, torej je usposobili novinarje, rabimo samo še časopis. Goran Završnik pove, da bodo Kulturator v prihodnosti poskušali razširili in ponudili sodelovanje tudi ostalimi (muzeju, knjižnici,...). Ponudi pa, da lahko, če kdo želi napiše kakšni članek že za majsko številko Kulturatorja.

Goran Završnik predstavi dva projekta, Kamfest in Mladinsko izmenjavo. Za mladinsko izmenja (mesto duhov) so vložili veliko dela in v prihodnje pričakujejo pomoč Mladinskega sveta Kamnik.

Goran Završnik pove, da je bil Kamfest zavrnjen na razpisu za kulturo občine Kamnik, toda pove, da bo v kratkem prišel ven razpis za Kamniško kulturno poletje, ker bomo lahko dobili večja denarna sredstva. Zato predlaga naj bo program za Kamfest, do razpisa že pripravljen. Kamniško kulturno poletje naj bi se začelo 8. avgusta. Kamfest bi bil v okviru Kamniškega kulturnega poletja, toda namenjen izključno mladim. Na Kamfestu bi bile izključno samo glasbene skupine. Goran Završnik predlaga, da Mladinski svet Kamnik prevzame prodajo pijače na celotnem območju Kamniškega kulturnega poletja. KDPM pa lahko mladinskemu svetu posodi blagajno.

Brigita Crljenić vpraša ali je lokacija izključno na Malem gradu? Goran pove, da bo Kamfest izključno na Malem gradu. Največji minus Malega gradu je WC, katerega rešuje odbor za pripravo Kamniškega kulturnega poletja. Na koncu pa še sledi razpravo o varnosti na malem gradu, v kateri sodelujejo Košir, Pogačnik, Završnik, Crljenič in Klemenc.

Zbor članstva Mladinskega sveta Kamnik, je bil končan ob 20.30.

Zapisnikar: Matjaž JugVnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com