Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Vabilo na volitve 2007
Vpisano: 21.3.2007 ob 12:31

Pozdravljeni!

Zaključeno je obdobje dveletnega mandata sedanjega sestava vodstva MSKA. V tem mandatu smo uspešno izvedli kar nekaj novih projektov (sofinaciranje projektov članic MSKA, seminar izobraževanja računovodskih standardov), obdržali stare (Mestovanje, pomoč pri Kamfestu) ter še uspešno upravljali z MC kotlovnica(kup projektov - od koncertov, delavnic, izobraževanj). Prav je, da na plan pridejo nove ideje in želje, ki jih bo izrazilo novo vodstvo s svežo energijo. Da se vodstvo zamenja potrebujemo volitve. br>
Vljudno vabljeni na zbor članstva, ki bo v sredo, 28.3.2007 ob 20:30 v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica.

Predlagani dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sprejetje zaključnega računa MSKA za leto 2006
4. Izvolitev volilne komisije
5. Volitve v upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinske komisije in komisije za članstvo
6. Razno

Na kandidacijski postopek za posamezna mesta v odborih in komisijah so se prijavili naslednji kandidati:

1. upravni odbor:
- predsednik - Andreja Peterlin (MD KiD)
- podpredsednik - ???????????'
- generalni sekretar - Andrej Štupica (MF SD, TD KAMN'K)
- član UO - Ivica Spruk (ŠKK)
2. nadzorni odbor:
- član - MATJAŽ JUG (TD KAMN'K)
- član - MARTIN PREGL (ZSKSS)
- član – Luka Svetec (MSi)
3. disciplinska komisija:
- član - ??????????
- član - ??????????
- član - ??????????
4. komisija za članstvo:
- član - ???????
- član - ???????
- član - ????????

Kot ste opazili manjka nekaj prijav, da se izpopolnijo vsa mesta. Novi rok za oddajo kandidacijskih vlog je 24.03.2006. Prijave so možne po e-mailu, bolj zaželeno pa pisno. Naj spomnim vsaka članica ima lahko člana v vsakem organu (enega v upravnem, odboru, enega v nadzornem odboru itd.),ne bojte se poslati novih kanidatur.

Torej se vidimo naslednjo sredo! Pričakujem vse članice MSKA, da se udeležijo zbora članstva (odsotnost javite na številko 031-787-729).

Lep pozdrav,

Boštjan Košir
Generalni sekretar MSKA


Vnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com