Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

RAZPIS ZA KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA VOLITVE MSKA 2007-2009
Vpisano: 25.2.2007 ob 17:55

Po 42. členu statuta MSKA razpisujem kandidacijski postopek za volitve in imenovanja v organe MSKA:

1. upravni odbor:
 predsednik – zastopnik,
 podpredsednik,
 generalni sekretar in
 član UO;

2. nadzorni odbor:
 predsednik in
 dva člana;

3. disciplinska komisija:
 predsednik in
 dva člana;

4. komisija za članstvo:
 predsednik in
 dva člana.

Kandidatura mora vsebovati:
 CV kandidata s poudarjenimi dosežki, aktivnostmi in navedenimi funkcijami v organizaciji članici MSKA, katere član je ter
za kandidaturo v upravnem odboru MSKA spremno pismo, v katerem kandidat navede cilje, ki jih z opravljanjem funkcije, za katero kandidira, namerava izpolniti.

Predloge kandidatur posredujejo do 15. marca na naslov MSKA s priporočeno pošto.
Volijo člani zbora MSKA (1 član na organizacijo). Volitve so tajne. Glasove prešteva izvoljena volilna komisija.

Za dodatne informacije preberite 43.-48.člen statuta MSKA.

Zbor članstva MSKA za volitve in imenovanja bo 28. marca 2007 ob 20.30 uri v prostorih MC Kotlovnica.

Naslov za pošiljanje kandidatur:
Mladinski svet Kamnik
Fužine 10
1241 Kamnik
»VOLITVE 2007«

(S PRIPOROČENO POŠTO!)

Generalni sekretar bo do 18. marca 2007 posredoval listo kandidatur in dnevni red zbora članstva vsem članicam Mladinskega sveta Kamnik.

Na zbor prinesite tudi 20,86 € na članico za članarino v letu 2007.

V primeru prijav morebitnih novih mladinskih organizacij, ki bi želele postati članice MSKA, se bo pred volitvami sestala tudi komisija za članstvo, ki bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih organizacij - s skladu z določili 8.-15. člena statuta MSKA - za članstvo v MSKA. O datumu tega sestanka odloča komisija za članstvo.


Brigita Crljenić, l.r.
predsednica MSKA

Vnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com