Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Zapisnik zbora članstva, 15.03.2004
Vpisano: 19.4.2004 ob 21:45

Mladinski Svet Kamnik

Šutna 38

1240 Kamnik

www.mskamnik.si

15.03.2004

Zapisnik

Zbor članstva mladinskega sveta Kamnik, ki je bil 15.03.2004. ob 20.00 v Domu kulture v Kamniku.

Prisotni:

- Uroš Kralj (član upravnega odbora, Društvo aktivne mladine)

- Brigita Crljenič (Društvo aktivne mladine)

- Domine Škrjanec (ZSKSS)

- Špela Sušnik (ZSKSS)

- Tomaž Pogačnik (predsednik, Študenski klub Kamnik)

- Goran Završnik (Kulturno društvo Priden možic)

- Borut Žagar (Mladi forum ZLSD)

- Matjaž Jug (generalni sekretar, Mladi forum ZLSD)

Točke dnevnega reda:

1.) Predstavitev delovanja upravnega odbora

2.) Aktualni dogodki (bazen)

3.) Projekti Mladinskega sveta Kamnik

4.) Članarina

5.) Razno

K1. točka

Predsednik Tomaž Pogačnik je predstavil mišljenje upravnega odbora v višni vrnjenih stroškov vodnjem projekta in generalnemu sekretarju. Za vsak projekt naj bi vodja projekta dobil po 10.000 sit in pomočnik 5.000 sit, za generalnega sekretarja pa 5.000 sit na mesec. V primeru večjih stroškov pa lahko upravni odbor te stroške poveča. Generalni sekretar Matjaž Jug je povedal, da bodo po elektronski pošti dobili vsi bilanca stanja.

K2. točka

Uroš Kralj je prisotnim razložil problem bazena in povedal, da občina v letošnjem letu ne misli dati denararja za obnovo bazena in ga bodo raje zaprli kot obnovil. Občina Kamnik že vrsto let ne ulaga denarnih sredstev, zato je stanje na bazenu takšno, kakršno je. Na bazenu trenirajo plavalci in vatrpolisti in bodo mograli zaradi tega hoditi tudi poleti trenirat v Kranj. Uroš Kralj predalaga, da mladinski svet Kamnik organizira kakšen projekt na bazenu in pritisne na občino s kakšnim člankom. V razpravo posežejo še Brigita, Borut Žagar, Matjaž Jug, Tomaž Pogačnik in mu predalagajo, da naj napiše kako si on predstavlja obnovo bazena, stoške obnove in možne rešitve in naj to potem pošlje po elektonski pošti vsem.

K3. točka

Brigita pove, da bo seminar za programsko vodenje 3. aprila, z začetkom ob 10.00. Seminar naj bi bil dolg 5 ur z dvema odmoroma, pridvidoma do 18.00. Matjaž je predlagal, da bi na seminar vsaka članica poslala vsaj po enega člana. Za pomoč Brigiti pri vodenju seminarja se je javila Špela Sušnik.

K4. točka

Članarino (5000 sit) so na temu sestanku plačali naslednje članice; Mladi forum Zlsd, Društvo aktive mladine , Zveza slovenskih katoliških skavtov in skavtinj in Kulturno društvo Priden možic.

K5. točka

Uroš predlaga, da Mladinski svet Kamnik na naslednjih lokalnih volitvah kandidera s svojo listo. Oglasita se Matjaž Jug in ga vpraša ali res misli,da bi bili mladinski politični podmladki za. Borut Žagar mu pove kakšno stanje je v Kranju z mladinsko listo. Borut Žagar, Brigita Crljenič, Matjaž Jug vidijo mladinski svet Kamnik kot organizacijo, ki se povezuje in sodeluje z občino Kamnik. Brigita Crljenič predlaga posvet z občino. Tomaž Pogačnik se vpraša, kdo bo delal v mladinskem centru in kako bo deloval. Ali je v Kamniku dovolj ljudi da bi mladiski center zaživel s svojim programom. Goran Završniku se zdi, da se je stanje v Kamniku v zadnjem času popravili in da vedno več mladih nekje deluje. Brigita Crljenič predlaga da Mladinski svet Kamnik naredi strategijo za Mladinski center (delovanje, financem kdo bo delal, prostovoljno delo, ....)

Zbor članstva Mladinskega sveta Kamnik je bil končan ob 22.00

Zapisnikar: Matjaž JugVnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com