Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Zapisnik UO - 13.3.2008
Vpisano: 13.4.2008 ob 15:37

Zapisnik
UPRAVNEGA ODBORA MLADINSKEGA SVETA KAMNIK
z dne 12.03.2008 ob 20.00 uri v Mladinskem centru Kotlovnica

Prisotni:

Gasper Poljanšek
Andreja Peterlin
Štupica Andrej
Ivica Spruk

Sejo je odprla Andreja Peterlin, ki je ugotovila sklepčnost upravnega odbora. Predlagal je naslednji dnevni red:

Sprejem dnevnega reda
  1. Pregled vlog prispelih za interni razpis MSKA 2008.
  2. Dodelitev finančne pomoči posameznim članicam, ki so sodelovale na internem razpisu

 
K TOČKI 1 Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K TOČKI 2 Na interni razpis je prispelo pet pravilno izpolnjenih vlog. Prijavili so se RBGK, MSI Kamnik(dve vlogi), TD Kamn'k, MDKID. Vsi prisotni so prebrali vloge in jih ocenili.

 

K TOČKI 3 Upravni odbor MSKA se je odločil, da dodeli finančno pomoč vsem prispelim projektom, in sicer

 

MSI Kamnik

Nogometni turnir

200€

MSI Kamnik

Ples, kot je nekoč bil

200€

RBGK

Zaplavajmo v taborništvo

400€

TD Kamn'k

Poletna kolonija umetnikov v Zg. Palovčah nad Kamnikom

500€

MDKID

Video glasbeni oddaji Ventil in Elektron

800€

 

Sklep 1: Upravni odbor se je na podlagi pregledanih vlog odločil, da dodeli finančno pomoč naslednjim projektom:

MSI Kamnik

Nogometni turnir

200€

MSI Kamnik

Ples, kot je nekoč bil

200€

RBGK

Zaplavajmo v taborništvo

400€

TD Kamn'k

Poletna kolonija umetnikov v Zg. Palovčah nad Kamnikom

500€

MDKID

Video glasbeni oddaji Ventil in Elektron

800€

 

Seja je bila končana ob 21:45.

Zapisnikar:

Štupica Andrej

Overovitelj zapisnika:

Ivi SprukVnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com