Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

ČLANICE MSKA
Mladi Forum Socialnih demokratov
Šutna 14
1241 Kamnik
E-mail: miha.divjak@mladiforum.org
www.mladiforum.org

Občinski odbor Mlade Slovenije Kamnik
Raspov prehod 2
1241 Kamnik
E-mail: kamnik@mladaslovenija.org
www.nsi-kamnik.net

Študenski klub Kamnik (ŠKK)
Glavni trg 23
1241 Kamnik
E-mail: info@skk.si
www.skk.si

Rod bistriških gamsov Kamnik (RBG)
Zikova 5
1241 Kamnik
E-mail: info@rbg-kamnik.si
www.rbg-kamnik.si

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS), Mamutov steg - Kamnik 1
Prešernova ulica 2
1241 Kamnik
E-mail: kamnik1@skavt.net
www.skavt.net, kamnik1.skavt.net

Športno društvo Debela Veronika
Jenkova ulica 9
1241 Kamnik
E-mail: primzi@hotmail.com

Občinski odbor Prihodnost Slovenije Kamnik (OO PS)
Maistrova ulica 18
1240 Kamnik

Kulkura
Cesta dr. Tineta Zajca 2
1241 Kamnik
E-mail: drustvokulkura@gmail.com

Kufr
Prešernova ulica 9A
1241 Kamnik
E-mail: kud.kufr@gmail.com

Info: mladinskisk@gmail.com